Make your own free website on Tripod.com

พระยอดขุนพลพะเยา Pra_youd_khun_pon  PaYao  The Buddha has Changsan style   :;  price 4000 Bath.

อายุราวพุทศตวรรษที่ 19 ศิลปสมัยเชียงแสน

                                        
                                                            

ศิลปสมัยเชียงแสนพบที่จังหวัดพะเยาเป็นงานศิลปแบบชาวบ้านที่สร้างในยุคที่ดินดำน้ำชุ่ม เรียกว่าพระเจ้าดินพระเจ้าน้ำเป็นความงามที่สะท้อนถึงยุคสมัยที่งานศิลปและพุทธศาสนานั้นรุ่งเรืองถึงขีดสุด
                        จากการสัญนิฐานการสร้างพระเจ้าดิน หรือพระเจ้าไม้ของชาวบ้านก็เพื่อเป็นพุทธบูชา หรือตอบแทนที่อำนวยผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยมากที่จะพบนั้นเป็นพระเจ้า ที่สร้างจากไม้ และดินบ้างครับวัสดุอื่นๆนั้น   เช่นว่าน หรือขี้ผึ้งนั้นคาดว่าน่าจะมีบ้างแต่คงสลายไปกับกาลเวลาแล้วครับ
(คนทางเหนือนั้นเรียก พระว่าตุ๊เจ้า เรียกเณรว่าพระน้อยและเรียกพระพุทธรูปว่าพระเจ้า)

พระยอดขุนพลพะเยา Pra_youd_khun_pon  PaYao  The Buddha has Changsan style   :;  price 7900 Bath.

อายุราวพุทศตวรรษที่ 19 ศิลปสมัยเชียงแสน

พระยอดขุนพลพะเยา Pra_youd_khun_pon  PaYao  The Buddha has Changsan style  not for sale

อายุราวพุทศตวรรษที่ 19 ศิลปสมัยเชียงแสน

 

Back page

Contac us nokkiller@hotmail.com