Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

พระรอดวัดมหาวัน ลำพูน

                 พระรอดวัดมหาวัน เป็นอุภาคีหนึ่งในเบญจภาคีฝ่ายบุญฤทธิ์ที่มีพระสมเด็จวัดระฆังเป็นประธานรวมกับพระพิมพ์อื่นๆอีก ๓ พิมพ์  คือ พระกำแพงซุ้มกอ (หรือพระกำแพงลีลาวัดขนุน), พระผงสุพรรณ, และพระนางพญาพิษณุโลก

                 กล่าวสำหรับพระรอดนั้นได้รับการขนานนามจากบรรดานักนิยมพระรุ่นบรรพบุรุษว่าเป็นสุดยอดนิรันตรายคือรอดจากภยันตรายต่างๆ ตลอดจนอำนวยผลในด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภอีกด้วย พระรอดได้รับการยกย่องให้เป็นพระเครื่องชั้นนำยอดนิยมของวงการพระเครื่องเมืองไทยไปแล้ว

                ในสมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยนี้ก็ตามที่มักจะมีการอ้างอิงตำนานของการปิดพระรอดว่า (สันนิษฐาน) พระรอดน่าจะถุกสร้างขึ้นมาโดย พระฤาษีนารอด หรือ พระฤาษีนารทะ โดยอยู่ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ของพระนางจามเทวีพระมหากษัตริยืแห่งมหาอาณาจักรหริภุญไชยเมื่อประมาณปี พศ ๑๒๒๓ และบรรจุกรุไว้ในพระเจดีย์วัดมหาวันซึ่งเป็นพระอารามประจำทางทิศตะวันตกของนครหริภุญไชย หรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน

               การค้นพบพระรอดครั้งแรกมีขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่๕ซึ่งจากบันทึกของทางวัดมหาวันได้ระบุไว้ว่าในปี พศ ๒๓๒๕ พระเจดีย์วัดมหาวันได้ชำรุดและพังทลายลงมาบางส่วน ตรงกับสมัยของเจ้าหลวงเหมพินทุไพจิตร เป็นเจ้าผู้ครองนครประเทศราชลำพูน ทางวัดจึงได้บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ ซึ่งในครั้งนั้นก็มีการค้นพบพระรอดเป็นจำนวนมากที่สุดและได้นำบรรจุเข้าไว้ในพระเจดีย์ตามเดิม ต่อมาในปี พศ ๒๔๕๑ ฐานพระเจดีย์วัดมหาวันชำรุด ทางวัดก็ได้บูรณปฏิสังขรณ์ก็ปรากฏพบพระรอดที่บรรจุไว้ในปี พศ ๒๔๓๕ จึงนำออกมาแจกจ่ายแก่ข้าราชการและผู้มาร่วมงานในครั้งนั้นพระรอดที่พบในครั้งนั้น เรียกว่า พระรอดกรุเก่า

              ต่อมาในปี พศ ๒๔๙๘ มีการขุดพบพระรอดในบริเวณหน้าวัดมหาวัน และใต้ถุนกุฏิพระ ได้พบพระรอดจำนวนมากเกือบ ๓๐๐ องค์ เรียกว่า พระรอดกรุใหม่รุ่นแรก และต่อมาในปี พศ ๒๕๐๖ ทางวัดมหาวันได้รื้อพื้นอุโบสถเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ได้พบพระรอดที่มีจำนวนมากถึง ๓๐๐ องค์เศษๆ เรียกว่า พระรอดกรุใหม่รุ่นสอง และเป็นครั้งสุดท้ายที่ทางวัดมหาวันพบกรุพระรอดที่มีจำนวนมาก หลังจากนั้นก็มีผู้พยายามขุดหาพระรอดในบริเวณวัดมหาวันทุกซอกทุกมุมพบพระรอดบ้างแต่เป็นจำนวนน้อย นานๆจะได้สักองค์ แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการขุดหากันอยู่แม้ว่าจะหายากก็ตาม

              ครับ  ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการนำเสนอตั้งแต่ตำนานการสร้างพระรอดมาจนถึงเรื่องราวการแตกกรุของพระรอดตลอดจนการขุดหาพระรอด ซึ่งขอกล่าวเพียงกระสายพอหอมปากหอมคอเท่านั้น

              ความนิยมในพระรอดไม่มีวันเสื่อมคล้ายไปจากนักนิยม  สะสมพระเครื่องของเมืองไทยนับวันมีแต่จะทวีค่าทวีราคายิ่งขึ้น และใช่ว่าจะหาของแท้ดูชมได้ง่ายๆผู้ที่มีไว้จึงหวงแหนยิ่งนัก

             

                                                                

           พระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่ สีแดง                           เนื้อดำสนิมแสด                                               เนื้อสีพิกุล

        

 

 

         พระรอดวัดมหาวันมีอยู่ด้วยกัน๕พิมพ์ คือ

       

             ๑                พิมพ์ใหญ่

             ๒               พิมพ์กลาง

             ๓               พิมพ์เล็ก

             ๔               พิมพ์ต้อ

             ๕               พิมพ์ตื้น

            

 

      นอกจากนี้ยังมีสีสันและวรรณะต่างๆของพระรอด ซึ่งมีอยู่ ๖ สีด้วยกันคือ                         

 

              ๑               สีเขียว

              ๒              สีพิกุล (สีเหลือง)

              ๓              สีแดง

             ๔               สีเขียวคราบเหลือง

             ๕               สีเขียวคราบแดง

              ๖              สีเขียวหินครก

            

 

 

            สำหรับสีของพระรอดทั้ง ๖ สี นี้เป็นสีของพระรอดทุกพิมพ์ทั้ง ๕ พิมพ์จะมีสีสันวรรณะแตกต่างกันไปตามสีทั้ง ๖ และนอกเหนือจากทั้งสี  ๖ สี นี้พระรอดจะไม่มีสีอื่นๆไปโดยเด็ดขาด

              นอกจากนี้พระรอดทุกพิมพ์ (ทั้ง ๕ พิมพ์)พระกรรณหรือใบหูของพระองค์จะต้องติดชัดทุกพิมพ์ และฝ่าพระหัตต์ด้านขวาที่วางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) ด้านขวาจะต้องมี ๖ พิมพ์ และทุกองค์โดยเฉพาะองค์ที่มีความคมชัดจะเห็นได้ชัดเจน

             ต่อไปนี้ก็จะขอกล่าวถึงรายละเอียดเอกลักษณ์ของพระรอดวัดมหาวันทั้ง ๕ พิมพ์ ซึ่งจะกล่าวได้โดยละเอียดต่อไป

พระรอดวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่

              พระรอดพิมพ์นี้ต้องเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ก็เพราะว่า ลักษณะขององค์พระจะมีฐาน ๔ ชั้น ซึ่งมีมากกว่าพระรอดพิมพ์อื่นๆ (ที่มีเพียง ๓ ชั้นเท่านั้น) ดั้งนั้นถ้าพระรอดมีฐาน ๔ ชั้นก็จะต้องเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ซึ่งฐาน ๔ ชั้น ของพระรอดพิมพ์ใหญ่จะต้องปประกอบด้วย ฐานชั้นที่ ๑, ชั้นที่ ๒, ชั้นที่ ๓, และชั้นทที่ ๔ โดยฐานชั้นที่ ๓ และชั้นที ๔ จจะติดกกัน ส่วนด้านล่างสุดเป็นเนื้อเกินที่ล้นพิมพ์และจะกดพับขึ้นมาชนกับฐานชั้นที่ ๔ นอกจากนี้ยังมีแอกลักษณ์ที่เป็นพระพิมพ์ใหญ่อีก ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป และจะได้พิจารณาถึงเอกลักษณ์ที่เป็นพิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นหลักในกการพิจารณาพิมพ์ของพระรอดพิมพ์ใหญ่

    

เอกลักษณ์ของพระรอดวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่

 

 

next page

Back page